Piłkochwyty

piłko chwytPiłkochwyty to jeden z ważniejszych elementów wyposażenia boiska. Jak sama nazwa wskazuje piłkochwyty łapią i zatrzymują piłkę, żeby nie wydostała się poza boisko. Zwiększa to komfort gry, zapewniając jej płynność oraz chronią przed uderzeniem osoby znajdujące się poza boiskiem. Piłkochwyty zmniejszają także ryzyko powstania szkód materialnych dookoła boiska.

Konstrukcje stalowe piłkochwytów projektujemy i budujemy we własnym zakresie. Malujemy i odświeżamy kolorystycznie słupy narażone na niekorzystne warunki pogodowe oraz te, które ulegną uszkodzeniu przez wandali. Zajmujemy się również naprawami piłkochwytów i wymianą siatek (na istniejących już słupach), które ulegną uszkodzeniu czy wręcz rozerwaniu.