Prawidłowa konserwacja wydłuży żywotność boiska nawet o 50%!

Nawierzchnia syntetyczna nie jest bezobsługowa - konieczność konserwacji murawy sportowej ma zasadnicze znaczenie ze względów estetycznych, bezpieczeństwa, wydajności gry oraz długowieczności.

Oferujemy:

- wymianę, naprawę oraz pielęgnację nawierzchni ze sztucznej trawy

- wymianę lub położenie nowej nawierzchni z tartanu

- mycie ciśnieniowe zimnowodne (z użyciem odpowiedniej chemii) nawierzchni z tartanu

- naprawę piłkochwytów (dysponujemy rusztowaniem o wysokości 6 m)

- dostawy elementów poprawiających efektywność (kosze na śmieci, tablice informacyjne


Zabiegi pielęgnacyjne, reperacje oraz instalacje wykonujemy maszynami do tego przeznaczonymi, które odpowiadają przepisom federacji sportowych oraz są zatwierdzone przez producentów sztucznej trawy.

UA-89337603-1